Ons Dien: Ons benut...

ONS BENUT
MEKAAR EN ANDER


 

Kerkkantoor

Die kantoor is oop tussen 09:00 - 13:00 vir enige navrae, versoeke of behoeftes van gemeentelede. Kontak ons by 012 654 7944 / 083 325 5564 of kantoor@ngwierdapark

Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 18 Desember - 4 Januarie.

Huisbesoek

Lidmate wat huisbesoek van ds Pieter wil ontvang, bespreek aanlyn by bit.ly/drpieter-huisbesoek of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidmate wat huisbesoek van ds Jan wil ontvang, kan Ds Jan e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Werk- en Kuiergroep

Die werk- en kuiergroep sluit af vir die jaar met 'n lekker kuier hierdie Dinsdag, 4 Desember om 09:00 vir 09:30 in die kerksaal.

Onthou jou kerspakkie, asook die beloofde bydrae.
Kontak Rina Hayman 072 769 3957 of Linda Stander 012 656 7055.


Koor

Die kooroefening het afgesluit vir die jaar.

Huppel en Kruppel
Aksie vir Senior Lidmate

Ons hetr afgesluit vir die jaar.

Ons kuier weer Donderdag, 10 Januarie 2019 om 09:00 by die kerk.

Vir meer inligting, kontak gerus een van die volgende persone:

Ben van Heerden 012 654 3304 / 083 453 5130/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Saartjie van Heerden 012 654 3304 / 082 538 4490 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danie de Kock 012 654 1905 / 082 561 2262 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Riëtte J van Rensburg 082 897 9404 / 012 998 1715 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marietjie Ludick 083 295 2926 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hennie Sonnekus 072 380 1028  / Dawie Dippenaar 082 498 4716

Teknos

Kreatiewe saamkuier vir kinders 5 - 12 jaar oud.

Ons kuier weer in 2019. Hou hierdie spasie dop vir die datums.

Kontak Nicola vir meer inligting - 012 654 7944 /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Troosbroodbedieners

Indien u wil help met toebroodjies vir begrafnisdienste, kontak asb die kerkkantoor. Ons benodig nog so 'n paar broodjiemakers en helpers. 


ParkFiks

Fiksheid behoort nie 'n arm of been te kos nie!
Kom oefen saam met ParkFiks hier by ons kerk op Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 17:30.

Bring jou eie oefen-handdoek en waterbottel en kom vier die lewe. Koste: 'n Donasie.

Kontak Ds Pieter vir meer inligting - 082 565 9435 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Eposadresse en selfoonnommers

As jy nie epos of sms'e ontvang oor gemeente aangeleenthede nie, gee dit asseblief aan die This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deur. 

Diens in die Erediens

'n Span is saamgestel wat op ᾿n rotasiebasis verantwoordelikheid neem vir die opneem en tel van die kollekte. Persone kry een keer in twee maande ’n Sondagbeurt. Gemeentelede sal genader word om te help met die opneem en die tel van kollekte.

Die kollekte-spanne werk volgens ‘n rooster en dieselfde span is nie elke Sondag aan diens nie.

Indien daar ‘n gesin of groep is wat hierby betrokke wil raak, kontak asseblief die kantoor.

Bediening van Nagmaal

Kontak asseblief vir Ben van Heerden indien u kan help met die bediening van die nagmaal.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bietjies word Baie

In die lig van die huidige finansiële situasie waarin ons gemeente ons op die oomblik bevind, het die kerkraad nuut gedink oor hoe ons almal, deur wie ons, wat ons het en wat ons kan, kan inspring en help om, bo en behalwe die maandelikse bydraes, Kermis, Tiendemaand en Engelprojek, die inkomste van ons gemeente te verhoog. Die doel hiervan is die voortgang van die bediening in ons gemeente en ons gemeenskap.  Het jy dalk ’n voorstel? 


Crazy Daisy:

Die organiseerders van Crazy Daisy wil elkeen wat op een of ander wyse gehelp het om van die projek 'n sukses te maak, opreg bedank. Of jy plante geskenk het, met die werk gehelp het of gekoop het, jy het daartoe bygedra dat die pragtige bedrag van R18 000 ingesamel is!

Volgende jaar wil ons nog beter doen en ons benodig elkeen se hulp. Ons het alreeds begin met die kweek van nuwe plante en potte, kompos en grond word voortdurend benodig.


Bruingeld: Gooi jou bruingeld in die bottel in die voorportaal. Dankie vir die konstante invloei van brons en soms ook silwer.


Vleis aankope: Eldoraigne Slaghuis in Mulder’s Mile se inkoopsentrum skenk maandeliks vir Bietjies-word-Baie 5% van ons aankope by hulle - in ruil vir aankoopstrokies.


  

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae