Ons Dien: Ons benut...

ONS BENUT
MEKAAR EN ANDER


 

Kerkkantoor

Die kantoor is oop gedurende die week van 08:00 - 13:00

Huisbesoek

Vir huisbesoek-afsprake, kontak asseblief die leraars:
Vir Ds Jan Bester - Marie Jansen van Rensburg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /  078 270 9005

Dr Pieter Visser
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 082 565 9435

Gemeentelede Besigheidsgids

Alle gemeentelede wat besighede het of dienste aanbied, kan hul name, kontaknommers en inligting omtrent die besigheid/dienslewering aan die kerkkantoor stuur by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Whatsapp na 083 325 5564.

Ons wil graag 'n kontaklys opstel wat ons aan die gemeente kan deurgee.

Werk- en Kuiergroep

Ons groep kom weer op Dinsdag, 27 Augustus in lokaal 32 by die kerk bymekaar.
Ons nooi almal (enige persoon) wat graag wil saam kuier om op 'n Dinsdagoggend van 9 -12 uur  by ons aan te sluit.  Kontak Rina Hayman 012 654 4905 of Linda Stander 012 656 7055.

Huppel en Kruppel
Aksie vir Senior Lidmate

Ons vergader elke tweede Donderdag van die maand
vanaf 09:00 - 11:30. Kontak vir Ben van Heerden indien u enige inligting benodig - 083 453 5130 / 012 654 3304.

Prut-en-Borrel Potjiekos Gemeentekuier

Saterdag, 31 Augustus 2019 vanaf 13:00

Baie dankie aan almal wat kom pot maak op dié dag!

13:00    Begin potte maak
13:15    Springkasteel open
15:00    Teknos (kreatiewe saamkuier vir kinders)    
17:00    Opskep

Etes:  R50/porsie    R30/kinders onder 12 jaar

Kaartjies te koop vanaf Sondag, 18 Augustus na die oggenddiens.

Ons nooi al ons gemeentelede om lekker te kom saamkuier op hierdie dag.  

Kontak Chris of Adél by 083 287 8795 / 071 889 2844.

 

Crazy Daisy

Sondag, 15 September, na die oggenddiens

Ons sien uit na die somer en om weer lekker in die tuin te werk. Begin solank beplan en julle plantjies regkry.

Ons benodig die volgende:
•    Plante
•    Potplantgrond
•    Potjies
•    Tuin-ornamente en apparaat wat jy nie meer gebruik nie

Waar moontlik, dui die plante se name aan - dit vergemaklik ons werk baie.

Ons benodig ook plantkenners en -entoesiaste om te help met Crazy Daisy. Kontak asb die kerkkantoor.


Teknos

Kreatiewe saamkuier vir kinders 5 - 12 jaar oud.
Hou hierdie spasie dop vir ons volgende kuier-datum. 

Kontak Nicola vir meer inligting - 012 654 7944 /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bietjies word Baie

In die lig van die huidige finansiële situasie waarin ons gemeente ons op die oomblik bevind, het die kerkraad nuut gedink oor hoe ons almal, deur wie ons, wat ons het en wat ons kan, kan inspring en help om, bo en behalwe die maandelikse bydraes, Kermis, Tiendemaand en Engelprojek, die inkomste van ons gemeente te verhoog. Die doel hiervan is die voortgang van die bediening in ons gemeente en ons gemeenskap.  Het jy dalk ’n voorstel? 


Crazy Daisy:

15 September 2019 - Begin solank julle plantjies regkry.


Waar moontlik, merk asb die plantjie/s se naam duidelik.
Ons benodig weer baie potte/houers om plantjies in te plant.


Bruingeld: Gooi jou bruingeld in die bottel in die voorportaal. Dankie vir die konstante invloei van brons en soms ook silwer.


Vleis aankope: Eldoraigne Slaghuis in Mulder’s Mile se inkoopsentrum skenk maandeliks vir Bietjies-word-Baie 5% van ons aankope by hulle - in ruil vir aankoopstrokies.


 

Troosbroodbedieners

Indien u wil help met toebroodjies vir begrafnisdienste, kontak asb die kerkkantoor. Ons benodig nog so 'n paar broodjiemakers en helpers.

Blomme in die erediens

Indien jy sou belangstel om van tyd tot tyd blomme- rangskikkings vir die erediens te maak, kontak asb die kerkkantoor. Ons benodig nog so een of twee rangskikkers.


ParkFiks

Fiksheid behoort nie 'n arm of been te kos nie!
Kom oefen saam met ParkFiks hier by ons kerk op Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 17:30.

Bring jou eie oefen-handdoek en waterbottel en kom vier die lewe. Koste: 'n Donasie.

Kontak Ds Pieter vir meer inligting - 082 565 9435 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Eposadresse en selfoonnommers

As jy nie epos of sms'e ontvang oor gemeente aangeleenthede nie, gee dit asseblief aan die This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. deur. 

Diens in die Erediens

'n Span is saamgestel wat op ᾿n rotasiebasis verantwoordelikheid neem vir die opneem en tel van die kollekte. Persone kry een keer in twee maande ’n Sondagbeurt. Gemeentelede sal genader word om te help met die opneem en die tel van kollekte.

Die kollekte-spanne werk volgens ‘n rooster en dieselfde span is nie elke Sondag aan diens nie.

Indien daar ‘n gesin of groep is wat hierby betrokke wil raak, kontak asseblief die kantoor.

Bediening van Nagmaal

Kontak asseblief vir Ben van Heerden indien u kan help met die bediening van die nagmaal.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Ons deel God met Mekaar & Ander

Ons Aanvaar Mekaar & Ander

Ons Benut Mekaar & Ander

Posbus

Posbus 50317
Wierdapark
0149

Adres

  • Piet Hugostraat 275
  • Eldoraigne
  • Gauteng
  • 0157
  • Suid-Afrika

Kontak

Kerkkantoor ure

10:00-14:00 van Maandae tot Vrydae